Drukuj

30 Czerwca 1955 roku został powołany Oddział PTTK w Środzie Wlkp. W bieżącym roku minęło pół wieku od tego wydarzenia i z tej okazji w dniach 19 i 20 listopada 2005r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej odbyły się jubileuszowe uroczystości 50-lecia Oddziału PTTK Ziemi Średzkiej w Środzie Wlkp. Zaproszonych gości przywitała prezes Oddziału PTTK Ziemi Średzkiej w Środzie Wlkp. Danuta Zwiernik.

Wśród gości byli obecni:
- Prezes ZG PTTK p. Lech Drożdżyński,
- Wiceprezes ZG PTTK p. Adama Gostyński,
- Prezes WKO PTTK i zarazem prezes Oddziału Poznańskiego PTTK p. Marian Chudy,
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego p. Jan Grzesik,
- Starosta Powiatu Średzkiego p. Paweł Łukaszewski,
- W imieniu Burmistrza Urzędu Miejskiego - Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu p. Andrzej Chmielewski,
- Przedstawiciele władz samorządowych z Miasta Środy Wlkp. i Powiatu Średzkiego,
- Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,
Gorąco powitano:
- p. Elżbietę Nowak Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie Wlkp., która udostępniła obiekt dla zorganizowania tej uroczystości.
- prezesów Oddziałów z Szamotuł, z Jarocina, z Poznania, z Kalisza, ze Swarzędza, z Piły.
- byłych i obecnych członków Oddziału Średzkiego
- honorowego przodownika turystyki pieszej z 45-letnim stażem członkowskim PTTK p. Eugenię Małuszek
- przedstawicieli lokalnych gazet: Nowego Tygodnika Średzkiego i Gazety Średzkiej
Po przywitaniu gości prezes Oddziału przedstawiła w formie skróconej historię tych 50-ciu lat. Wspomniano również założycieli Oddziału: Stanisława Rexa, Franciszka Kosińskiego, Ludwika Gomolca i aktywnych działaczy, którzy wnieśli olbrzymi wkład w rozwój Oddziału: Edwarda Podbielskiego, Jerzego Baranowskiego, Leona Nadobnika, Adama Grabiasa, Stanisława Musiała, Stanisława Jankiewicza, Kazimierza Wesołka.
Każdy z uczestników jubileuszowej uroczystości otrzymał wśród upominków monografię "50 lat Oddziału PTTK Ziemi Średzkiej w Środzie Wlkp." autorstwa Jarosława Zwiernika - sekretarza Oddziału.
Po przedstawieniu historii Oddziału zabrał Głos Prezes ZG PTTK p. Lech Drożdżyński a po nim Starosta Powiatu Średzkiego p. Paweł Łukaszewski.
Z okazji 50-lecia Oddziału Ziemi Średzkiej w Środzie zostały przyznane medale, dyplomy, wyróżnienia i odznaki.
Za szczególne zasługi na forum rozwoju turystyki i krajoznawstwa Zarząd Główny PTTK przyznał na wniosek Oddziału PTTK Ziemi Średzkiej następujące odznaczenia, które wręczył obecnym osobiście Prezes ZG PTTK p. Lech Drożdżyński.


1. Medale PTTK Zarządu Głównego otrzymali:
- Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego,
- Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
- Urząd Miejski w Środzie.
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Środzie.

2. Dyplom Honorowy PTTK otrzymali:
- Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nowym Mieście,
- Gimnazjum w Gieczu,

3. Odznakę srebrną Zasłużony w pracy w PTTK wśród młodzieży otrzymały:
- Alina Wrzeszcz,
- Elżbieta Sibińska,

4. Odznakę złotą Zasłużony w pracy w PTTK wśród młodzieży otrzymały:
- Danuta Zwiernik,
- Lidia Pazoła.

Również Zarząd Oddziału PTTK w Środzie przyznał odznaki, wyróżnienia i dyplomy.
Odznakę "25 lat w PTTK" otrzymali:
- Czesław Gluza,
- Alina Jung Kończal,
- Marianna Kubiak,
- Maria Paszkowska-Poślad,
- Aleksander Poslad,
- Danuta Zwiernik,

Odznakę Orli Lot otrzymali:
- Konrad Janiak,
- Kaczor Weronika,
- Mikulińska Paulina,
- Aleksandra Staszak,
- Agata Szymańska,
- Agnieszka Wolak.

W podziękowaniu wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 50-lecia naszego Oddziału przyznano dyplomy i wyrożnienia:
- Panu Lechowi Drożdżyńskiemu za pomoc w organizacji Jubileuszu 50-lecia PTTK naszego Oddziału oraz za turystyczne spotkanie z młodzieżą szkolnych kół SKKT-PTTK zrzeszonych w naszm Oddziale w dniu 9 listopada 2005.
- Prezesowi WKO PTTK panu Marianowi Chudemu za pomoc w skompletowaniu biogramów działaczy naszego Oddziału do publikacji z okazji pięćdziesięciolecia.
- Paniom Anecie Gościni ak i Monice Jankowiak za przygotowanie występu artystycznego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie Wlkp. na uroczystość jubileuszową.
- Paniom: Ewie Lisiewicz, Marii Kubackiej, Marioli Sobczyńskiej za pomoc w przygotowaniu wystawy "Piękno Ziemi Średzkiej".
- Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, za udostępnienie budynku szkoły do zorganizowania tej uroczystości
- Pani Joannie Połatyńskiej za projekt odznaki jubileuszowej i okładki do monografii Oddziału PTTK Ziemi Średzkiej w Środzie Wlkp.
- Agnieszce Jóźwiak za społeczną działalność na rzecz PTTK.
Członkom Oddziału PTTK/Środa Wlkp.:
- Alinie Jung-Kończal,
- Marioli Borowskiej,
- Lidiii Pazole,
- Bartoszowi Rybko,
- Elżbiecie Sibińskiej,
- Aleksandrze Staszak,
- Alinie Wrzeszcz,
- Danucie Zwiernik,
- Jarosławowi Zwiernikowi.

Podziękowanie w formie dyplomu otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowej w Środzie Wlkp. za przychylny stosunek do działalności turystycznej naszego Oddziału poprzez udostępnienie lokalu na potrzeby naszego Towarzystwa oraz pani Wanda Magdziarska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, która w latach 1993-2004 współpracowała z SKKT-PTTK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Środzie Wlkp.

Zarząd Oddziału w Luboniu odznaczył Oddział PTTK Ziemi Średzkiej w Środzie Wlkp. Medalem Okolicznościowym Cyryla Ratajskiego, a Oddział Poznański Medalem Okolicznościowy Franciszka Jaśkowiaka.

Otrzymaliśmy Listy i Upominki Gratulacyjne na miejscu od zaproszonych gości , jak i korespondencyjnie od oddziałów które nie mogły przyjechać osobiście: z Buku, Gniezna, Chodzieży, Jarocina, Kalisza, Konina, Krotoszyna, O/PTTK "Cegielskiego" z Poznania, Ostrowa. Wlkp., Piły, Pleszewa, Rawicza, Swarzędza.

Część oficjalną zakończył przepiękny występ artystyczny słowno - muzyczny w wykonaniu 70-cio osobowej grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie, przygotowany przez panie Anetę Gościniak i Monikę Jankowiak. Na zakończenie, zwiedzając jednocześnie wystawę pokazującą dorobek Oddziału oraz Piękno ziemi średzkiej, goście przeszli na poczęstunek przygotowany w znacznej części dzięki hojności ludzi dobrej woli.
Po posiłku chętni udali się na Zwiedzanie Środa Wlkp. Była możliwość wejścia na wieżę kolegiaty. Przewodnikiem po Środzie była Lidia Pazoła.

Wszystkim, którzy pomogli nam przygotować obchody jubileuszu składamy serdeczne podziękowanie. Za pomoc rzeczową podziękowania składamy następującym osobom: Krystyna i Roman Nowakowie z Ruszkowa, Agnieszka Szkudlarek Hurtownia Spożywcza AGRO-MAX, Katarzyna Szymkowiak Piekarnia, Stefan Kleczeski Masarnia Solec, Stefan Króczyński FPH, Piotr Piasecki Masarnia Brzostek, PPHU LWT Mizgier, Eugeniusz Małgowski, Beata Zys, Maciej Orwat z Lorenki.

Natomiast w niedzielę 20 listopada odbył się rajd jubileuszowy, w którym uczestniczyło 115-tu piechurów i rowerzystów przybyłych ze szkół średzkich (SP2, SP3, G1, LO, ZSR) oraz ze Śniecisk, Lubonia, Pleszewa i Poznania. Pokonali oni zaplanowane trasy i spotkali się na mecie rajdu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp. Po pysznej, rajdowej grochówce rywalizowali oni w konkursach sprawnościowych i plastycznym. Jednak najważniejszy był jak zwykle z wiedzy turystyczno-krajoznawczej, w którym punktowane miejsca zajęli: w grupie szkół podstawowych: 1 miejsce Krystian Grześkowiak (SP 3), 2. Daria Bandosz (SP 2) oraz miejsca trzecie Maciej Polody i Kamila Margas (oboje SP 2); w grupie szkół ponadpodstawowych:1 miejsce Natalia Durkalec, 2. Konrad Janiak (oboje LO) oraz 3 miejsca Agata Szymańska (G2) i Krystian Szymański (G1).

 Zdjęcia z uroczystości oraz Rajdu Jubileuszowego