Drukuj

Jeśli chcesz zostać członkiem Oddziału Ziemi Średzkiej PTTK w 2021

 

Wysokość składki członkowskiej w 2021 roku

Składkę członkowską opłaca się jednorazowo na konto bankowe wskazane w zakładce kontakt lub w Oddziale Ziemi Średzkiej w terminie do 31 grudnia 2021 roku. Ubezpieczeniem obejmuje się członka od dnia opłacenia składki.

 

Kto może opłacać składkę ulgową, młodzieżową itp?

 1. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedno dziecko (składka rodzinna), Należy opłacając składkę złożyć odpowiednie oświadczenie w Oddziale, zgodnie z przygotowanym wzorem (do pobrania).
 2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. bezrobotni,
 4. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.
 1. Członkowie Honorowi PTTK,
 2. dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 3. dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dzien nych – do ukończenia 20 roku życia,
 4. uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia. 

 

Można zostać członkiem wspierającym wysokość składki członkowskiej w 2021 roku dla członków wspierających PTTK ustalono na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł. 

W Oddziale członkowie mogą zakupić znaczki organizacyjne PTTK w cenie 3,00 zł

 

Zgubiłem legitymację - co dalej?

Należy wnieść w Oddziale Ziemi średzkiej opłatę za legitymację 6 zł i wykupić znaczek na dany rok.