W dniach 2 i 3 grudnia odbył się rajd Mikołajkowo-Gwiazdkowy. W tegorocznej imprezie wzięło udział 85 uczestników: dzieci i młodzieży wraz z opiekunami ze Środy Wlkp., Śniecisk i Słupi Wielkiej. Turyści wędrowali pierwszego dnia czerwonym szlakiem rowerowym z Zaniemyśla przez Kotowo do Dąbrowy. Natomiast drugiego dnia ścieżką przyrodniczą po obszarze Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego – Łęgi Mechlińskie.

Turystów prowadziły panie Lidia Pazoła, Elżbieta Sibińska i Olga Rozmiarek. Podczas tegorocznego rajdu mogliśmy podziwiać piękne nadwarciańskie krajobrazy, pomnikowe dęby, zobaczyć efekt pracy bobrów, jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat roślin, zwierząt zamieszkujących te tereny i przybliżyć sobie prowadzoną tutaj gospodarkę leśną. Gościny na nocleg udzielili nam gospodarze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie. Tam uczniowie po tradycyjnej grochówce, po rozlokowaniu się w poszczególnych salach mogli popisać się swoją wiedzą w zakresie wiedzy krajoznawczej dotyczącej odwiedzonych w tym roku miejsc. W tym konkursie najlepszymi w swoich przedziałach wiekowych okazali się Kajetan Buziak ze Szkoły nr 2 w Środzie Wlkp. i Wojciech Zaleski ze Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej. Najlepszymi znawcami Powstania Wielkopolskiego okazali się znów Kajetan Buziak, Jagoda Kloc ze Szkoły Podstawowej w Śnieciskach i Mateusz Wiśniewski ze Szkoły nr 2 w Środzie Wlkp. Podczas sobotniego popołudnia uczniowie rywalizowali w rozgrywkach sportowych: rzucali woreczkami do celu, podbijali piłeczki pingpongowe jak również skakali przez skakankę. Najlepsi osiągali rekordowe wyniki. Natomiast dzieci uzdolnione plastycznie zaobserwowane widoki mogły upamiętnić w konkursie plastycznym. Cały wieczór uczniowie integrowali się podczas sportowych zabaw jak również w pokojach podczas różnych gier planszowych. Na koniec ogłoszone zostały wyniki konkursów, rozdano nagrody. W tym roku wielu uczniów otrzymało odznakę Szlakiem Powstania Wielkopolskiego. Na zakończenie dnia nastąpiła ”niespodziewana” wizyta św. Mikołaja, który nagrodził dzieci skromnymi upominkami.

                                                                                                                                                                                                                    Agnieszka Tabaczka

A galerię możecie znaleźć tutaj.