Oddział w Środzie jest jednostką programową Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Warszawie i działa w oparciu o uchwalony statut, realizując swe działania popularyzuje aktywny sposób spędzania wolnego czasu wśród społeczeństwa, przeciwdziała zachowaniom patologicznym, integruje środowisko turystyczne.

Jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu. Teren em działalności Oddziału jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem promocji walorów krajoznawczych i turystycznych powiatu średzkiego. Siedzibą władz oddziału jest Środa Wielkopolska.

Poprzez organizowane imprezy promowane jest uprawianie turystyki pieszej, krajoznawczej, przyrodniczej, a także poprzez organizowane rajdy i cykle imprez utrwalana jest pamięć związana z wydarzeniami historycznymi.