Przedsięwzięcia organizowane przez Oddział wspiera kadra programowa PTTK. W średzkim Oddziale działają:

  • Instruktorzy Ochrony Przyrody – 2 osoby,
  • Przodownicy Turystyki Pieszej – 9 osób (w tym dwie osoby - Honorowy przodownik TP) 
  • Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu – 2 osoby
  • Przodownik Turystyki Kolarskiej – 1 osoba
  • Organizatorzy Imprez na Orientację – 6 osób
  • Znakarz Szlaków Turystycznych - 4 osoby