XXII Kadencja Władz Oddziału PTTK Ziemi Średzkiej 2022-2026

 

 

 

Zarząd Oddziału:

 

Lidia Pazoła - prezes
Krzysztof Rozmiarek - wiceprezes
Elżbieta Sibińska - skarbnik
Olga Rozmiarek - sekretarz
Agnieszka Tabaczka - członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

 

Maria Staszak - prezes
Bartosz Rybko - sekretarz
Paweł Świetlik - członek

 

Sąd koleżeński:

 

Nie powołano