Odznaka Turystyki Pieszej

03.12.2022

Łękno (parking przy leśniczówce) – śladami bobrów – grób Jouannów (przedostatni właściciele pałacu w Łęknie) – przesmyk między Jeziorem Łękno i Jeziory Małe – Doliwiec Leśny, pomnik przyrody Dąb Dziaduś – Łękno (parking przy leśniczówce)

 

 

4 km

Turysta Przyrodnik

03.12.2022

Pomnik przyrody dąb szypułkowy „Dziaduś” obw.810 cm, ok.550-560 lat

3 pkt