Odznaka Turystyki Pieszej

03.06.2023r.

Kórnik (Prowent) miejsce urodzenia noblistki W.Szymborskiej – Ławeczka z Szymborską – Promenada im. Wisławy Szymborskiej – Bnin Izba Pamiątek Regionalnych i Szymborskich w Ratuszu- półwysep Szyja na Jeziorze Bnińskim (pozostałość grodu obronnego z Xw.) – Zwierzyniec – ścieżką leśną wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Kórnickiego – kładką na wschodni brzeg – Promenadą – Kórnik-Prowent

 10 (km)

 

Turysta Przyrodnik

03.06.2023r.

Wycieczka w 100-lecie ur. W.Szymborskiej

- pomnik przyrody dąb szypułkowy o wys.23m i obw.161cm w Bninie, na terenie cmentarza nad J.Bninskim

- „Kórnicki Obszar Chronionego Krajobrazu”, spacer wokół Jeziora Kórnickiego

 

3 pkt

 

5 pkt