Odznaka Turystyki Pieszej

23.09.2023

Bałczyna (278 m n.p.m) – szlakiem czarnym rowerowym – szlakiem czerwonym – Kobyla Góra(284 m n.p.m.) -Zmyślona Parzynowska

9 km

Turysta Przyrodnik

23.09.2023

Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”
spacer po Wzgórzach Ostrzeszowskich z Bałczyny (278m npm) na Kobylą Górę (284 m npm.)

5 pkt