W dniach od 23 do 27 lipca grupa turystów ze średzkiego oddziału PTTK pod przewodnictwem pani Lidii Padoły poznawała południowy fragment Polski przemierzając szlaki po Jurze Krakowsko Częstochowskiej i Wyżynie Miechowskiej.

Odkrywaliśmy warowne obiekty na Szlaku Orlich Gniazd oglądając budowle lub ruiny, poznawaliśmy ich historię i legendy z nimi związane w Parku Miniatur Zamków i Warowni Jury Krakowsko Częstochowskiej w Ogrodzieńcu.

 Przemierzyliśmy 43 km po turystycznych szlakach. Odkrywaliśmy piękno Ojcowskiego Parku Narodowego z jego osobliwościami. Podziwialiśmy piękno krajobrazów,  wędrując Doliną Prądnika, Doliną Sąspówki, Wąwozami Słupianka i Ciasne Skałki. Podziwialiśmy osobliwe formy krasu powierzchniowego: Bramę Krakowską, liczne skałki wapienne, Maczugę Herkulesa i piękne krajobrazy z miejsc widokowych „Góra Zborów”,  

z ruin Kazimierzowskiego Zamku w Ojcowie, czy też  zamku w Pieskowej Skale. Zapoznaliśmy się  formami krasu podziemnego zwiedzając Jaskinie Głęboką, Wierzchowską Górną i Grotę Łokietka. Poznawaliśmy świat fauny i flory tego regionu w Muzeum OPN. Tropiliśmy zagadki poznając historię tego obszaru z TRINO .( Turystyczno Rekreacyjny Marsz na Orientację)

Odkryliśmy na mapie Polski Miechów, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Miechowskiej i Bazylikę Grobu Bożego, z najstarszym Grobem Pana Jezusa w Polsce, wcześniej pod opieką sprowadzonego z Jerozolimy Zakonu Bożogrobców.

 Tego dnia wędrowaliśmy szlakiem Kościuszkowskim przez Racławice sięgając wstecz do wydarzeń z 1794, w które wprowadziła nas wizyta w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie mogliśmy obejrzeć makietę tej zwycięskiej bitwy i nie tylko…i niejako zostaliśmy wprowadzeni w ten temat.

Nasz rajd zakończyliśmy w Krakowie, w którym odbyliśmy krótki spacer Drogą Królewską, spod pomnika Grunwaldu przez bramę i ulicę Floriańską, Rynek Główny, ulicą Grodzką do Zamku Królewskiego a następnie nad  Wisłę. 

Był to czas pełen wrażeń, za który dziękujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                Agnieszka Tabaczka

 

zdjęcia