6 kwietnia grupa turystów ze Środy Wlkp i Słupi Wielkiej: dorośli ( 14 osób)  i dzieci w różnym wieku ( 37) wyruszyła na turystyczny szlak śladami historii i w poszukiwaniu wiosny.

 Trasa rozpoczęła się w Gieczu, od roma ńskiego kościoła pw. NMP i św. Mikołaja i prowadziła mało uczęszczanymi drogami wśród pól i lasem do miejsca pamięci z czasów II wojny światowej – Janowa, miejsca poświęconego pamięci historycznego zrzutu materiałów bojowych dla Poznańskiego Okręgu AK we wrześniu 1943 roku. W 40 rocznicę w 1983 roku staraniem Komitetu Obywatelskiego Upamiętnienia Akcji AK w Kostrzynie zbudowano i poświęcono tutaj  kapliczkę upamiętniającą ten fakt.

W miejscu tym w 2004 roku odsłonięty został Kamienny Krąg Pamięci Ruchu Oporu i Walki Wielkopolski lat 1939-45 upamiętniający organizacje i osoby, które walczyły o wolność ojczyzny.

Drugim aspektem naszej wędrówki było poszukiwanie wiosny, odkrywanie jej śladów i symboli, obserwacja przyrody. Słyszeliśmy śpiew ptaków, podglądaliśmy dzikie zwierzęta na polach, wąchaliśmy zapachy wiosny, podziwialiśmy kwitnące kwiaty. Uczestnicy otrzymali emblematy z wyrazami wskazującymi na wiosnę i podczas marszu układali z  nich tekst piosenki na wybraną nutę.

Wszyscy uczestnicy szczęśliwie dotarli do celu pokonując trasę 9 km.

Dziękujemy za udział i zapraszamy na następny rajd PTTK.

                                                                                           Agnieszka Tabaczka