Jeśli chcesz zostać członkiem Oddziału Ziemi Średzkiej PTTK w 2020

 • Wypełnij 1 egz. deklaracji członka PTTK (druk do pobrania tu) oraz oświadczenie RODO (można edytować lub wydrukować i wpisać lub wypisać w oddziale na dostępnych drukach),
 • Zabierz zdjęcie, które umieścimy w legitymacji,
 • Na starcie należy wpłacić wpisowe jego kwota jest równa 8 zł.
 • Udało się spełnić powyższe wymogi? Został zakup składki członkowskiej dla członka zwyczajnego PTTK można opłacić składkę normalną lub ulgową, ulgowa młodzieżową lub uczniowską (od września do grudnia)

 

Wysokość składki członkowskiej w 2020 roku

 • 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

 • 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

 • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

 • 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Składkę członkowską opłaca się jednorazowo w w Oddziale Ziemi Średzkiej w terminie do 31 grudnia 2020 roku. Ubezpieczeniem obejmuje się członka od dnia opłacenia składki.

 

Kto może opłacać składkę ulgową, młodzieżowa itp?

 •  Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
 1. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedno dziecko (składka rodzinna), Należy opłacając składkę złożyć odpowiednie oświadczenie w Oddziale, zgodnie z przygotowanym wzorem (do pobrania).
 2. emer yci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. bezrobotni,
 4. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
 • Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej są:
 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.
 • Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są: 
 1. Członkowie Honorowi PTTK,
 2. dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 3. dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 4. uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia. 

 

Można zostać członkiem wspierającym wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla członków wspierających PTTK ustalono na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł. 

W Oddziale członkowie mogą zakupić znaczki organizacyjne PTTK w cenie 3,00 zł

 

Zgubiłem legitymację - co dalej?

Należy wnieść w Oddziale Ziemi średzkiej opłatę za legitymację 6 zł i wykupić znaczek na dany rok.