Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasze koleżanki otrzymały w dniu 21 października br. z rąk Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki wyróżnienia za działalność  na rzecz dzieci w dziedzinie turystyki:
- kol. Elżbieta Sibińska decyzją Kapituły Odznaczeń ZG PTTK uhonorowana została tytułem i medalem "Nauczyciela Kraju Ojczystego"
- kol. Agnieszka Tabaczka decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej
 
Uroczystość odbyła się siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie
 
obu wyróżnionym gratulujemy