Z przytupem rozpoczęliśmy 2024 r.!
Planując rajd "Nasz fyrtel" nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, szczególnie, że był zaplanowany w zimowym miesiącu. W autobusie było bardzo tłoczno ?
W naszej wycieczce wzięły udział 42 osoby! Byli uczniowie, dorośli, seniorzy, były całe rodziny, które stawiły się w wyznaczonym miejscu mimo niepewnej pogody. Dla takich ludzi warto organizować takie wycieczki i warto przekazywać wiedzę przyrodniczą.
Na trasę ruszyliśmy w Zaniemyślu. Zaraz po wejściu do lasu nastąpiło oficjalne powitanie uczestników. kol. Lidia Pazoła zachęciła do wstąpienia w szeregi PTTK oraz przypomniała o możliwości zdobywania odznak krajoznawczych. Dalej ruszyliśmy w stronę Lubonieczka, mijając po drodze użytek ekologiczny "Chmielniki", gdzie porozmawialiśmy o znaczeniu urozmaiconego krajobrazu rolniczego. Po drodze uczestnicy podziwiali konie na wybiegu, daniele i sarny. Z Lubonieczka czerwonym szlakiem udaliśmy się do Czarnotek, gdzie wsiedliśmy w autobus linii 19 średzkiej komunikacji, którym uczestnicy wrócili do Środy.
Mimo, że nie spotkaliśmy zająca z rajdowej wlepki, wycieczkę można uznać za bardzo udaną. Wędrówka odbyła się przy idealnej wczesnowiosennej, nieco słonecznej pogodzie (po powrocie do domu zaczęło padać i zerwał się silny wiatr).
Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i zachęcamy do udziału w kolejnych rajdach.