Odznaka Turystyki Pieszej

29.05.2021r.

Grodzewo – Łysa Góra (106m n.p.m.) – Biały Gościniec, ruiny starej tawerny przy byłej przeprawie promowej przez Wartę – wzdłuż rzeki – pomnikowe dęby (Rus, Czech, Lech, Bartek) – Dąbrowa

8km

Turysta Przyrodnik

29.05.2021r.

- Obszar Natura 2000 „Rogalińska Dolina Warty”

- Kotowo - Pomnikowe Dęby: Bartek, Lech, Czech, Rus

- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Łęgi Mechlińskie”

5 pkt

3 pkt

5 pkt