Odznaka Turystyki Pieszej

19.06.2021r.

Sarnice k. Czeszewa (leśniczówka) – rez. „Dwunastak” – szl. niebieskim przez Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy – Miłosław, park z pomnikiem Juliusza Słowackiego – droga między stawami rybnymi – „Krzyż Wolności” na wzniesieniu Winnica – Winna Góra, kaplica grobowa gen. J. H. Dąbrowskiego

11 km

Turysta Przyrodnik

19.06.2021r.

- rezerwat „Dwunastak” koło Czeszewa, leśnictwo Sarnice

- Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy (Czeszewo-Miłosław)

- pomnik przyrody: dąb szypułkowy zwany „Dębem Sienkiewicza” obwód 690cm w parku w Miłosławiu

- Winna Góra – pomnik przyrody – lipa drobnolistna przy kościele

5 pkt

5 pkt

3 pkt

 

3 pkt