Imprezy na Orientację

18.09.2021r.

TM1 Gdzie ja idę

TM2 Idziemy w las

TM1 LOP do celu

TM2 Ziarnko do ziarnka

TJ1   Bum, bum, bum

TJ2   Wycinanki

4 pkt

4 pkt

4 pkt

4 pkt

4 pkt

4 pkt