Odznaka Turystyki Pieszej

25.09.2021r.

Śmiełów Muzeum Adama Mickiewicza i park – szlakiem zielonym – Brzóstków (klasycystyczny kościół św. Jana Chrzciciela) – Łysa Góra (161m n.p.m.) – wieża Stacji Linii Radiowych – Żerków (Rynek)

 

 

8 km

 

Turysta Przyrodnik

25.09.2021r.

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy (Wał Żerkowski z Łysą Górą)

Park krajobrazowy przy pałacu w Śmiełowie z wieloma starymi drzewami

Żerków, pomnik przyrody dąb szypułkowy ul.Kościelna

5 pkt

2 pkt

3 pkt

 

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza
Regionalna Odznaka Krajoznawcza

25.09.2021r.

– Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie - otwarte w 1975r. prezentuje ekspozycję mickiewiczowską z oryginalnymi manuskryptami wieszcza, jego portretami z epoki, ilustracjami i tłumaczeniami jego utworów; także wyposażenie wnętrz z epoki, w tym meble i malarstwo

 

- pałac w Śmiełowie klasycystyczny z końca XVIIIw. zaprojektowany przez Stanisława Zawadzkiego na zamówienie Andrzeja Gorzeńskiego, sędziego grodzkiego w Poznaniu. Prace sztukatorskie wykonał poznański rzeźbiarz Michał Ceptowski, a wnętrza zdobili malowidłami Antoni i Franciszek Smuglewiczowie. Po Gorzeńskich w 1887 pałac przejęli ChełkowscyW 1831 w tym pałacu przebywał Adam Mickiewicz

 

- Śmiełów: zabytkowy park krajobrazowy przy pałacu XVIII/XIXw. o pow. 14 ha, ze starym drzewostanem

 

- pomnik Adama Mickiewicza w Śmiełowskim parku z 1970r. (na miejscu wcześniejszego) wg proj. poznańskiego artysty Jerzego Sobocińskiego, tworzy go kilka granitowych bloków i metalowy medalion z profilem Adama Mickiewicza (wzorowany na pierwotnym); upamiętnia pobyt A. Mickiewicza w Śmiełowie w 1831r.

 

- pomnik żniwiarki w Śmiełowskim parku, w „Ogródku Zosi”: rzeźba z brązu Stanisława Jackowskiego przedstawiająca postać młodej dziewczyny ze snopkiem zboża i sierpem (powstała w 1920 i była wtedy prezentowana na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie).

 

-Brzóstków pałac: klasycystyczny powstały przed 1781 rokiem z inicjatywy ówczesnego właściciela majątku Antoniego Józefa Ponińskiego, członka Komisji Edukacji Narodowej, obecnie własność prywatna

 

- klasycystyczny kościół św. Jana Chrzciciela w Brzóstkowie, klasycystyczny z 1838-40 na miejscu wcześniejszego drewnianego, Fundatorem nowej, murowanej budowli był krajczy koronny – Antoni Czarnecki (1756-1845), zaś architektem – Jerzy Andrzejewski

 

- Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy: przedmiotem jego ochrony jest unikalna, bardzo urozmaicona rzeźba terenu, bogate i ciekawe zbiorowiska roślinne oraz wartości kulturowe; w południowej części Parku wyniosły pagór morenowy zwany Wałem Żerkowskim z najwyższym wzniesieniem Łysą Górą (161 m n.p.m.)

 

- Żerków kaplica cmentarna pw św. Krzyża z 1710r, pokryta kopulastym dachem, przebudowana 1828-29 przez Elżbietę Mycielską (ówczesną właścicielkę Żerkowa)

 

- tablica pamiątkowa na kaplicy cmentarnej w Żerkowie poświęcona Powstańcom Wielkopolskim 1918/19 oraz pomordowanym w latach 1939-45

 

- Żerków, barokowy kościół św. Stanisława Biskupa z pocz. XVIIIw. z renesansową kaplicą grobową Roszkowskich, fundowany przez Andrzeja Radomickiego (na miejscu wcześniejszego drewnianego)

 

- Żerków zabytkowa brama wjazdowa z herbem, jedyny ocalały ślad po barokowym pałacu Radomickich

 

- Żerków głaz z tablicą upamiętniającą nadanie praw miejskich w 1283r.

 

- obok głazu pomnik przyrody dąb szypułkowy

 

- Żerków, w rynku pomnik poświęcony Powstańcom Wielkopolskim 1918/19, ofiarom I i II wojny światowej oraz systemu totalitarnego