Odznaka Turystyki Pieszej

23.04.2022

Manieczki w 200.rocznicę śmierci J.Wybickiego
wędrówka z questem „Z narodowym akcentem” (Śrem, Manieczki, Brodnica)
Manieczki (dwór)-czerwonym szlakiem rowerowym „Śladami J.Wybickiego” –Górka –Przylepki –Esterpole –droga przez Żabińskie Góry - Brodnica

 

 

 

9 km

Turysta Przyrodnik

23.04.2022

Śrem, Park Powstańców Wielkopolskich, pomnik przyrody wiąz szypułkowy
Śrem, przed kościołem pofranciszkańskim pomniki przyrody 4 cisy

Manieczki, park przydworski z pomnikowymi drzewami (lipy drobnolistne, klon, wiąz)

Przylepki pomnik przyrody aleja lip drobnolistnych

Brodnica park krajobrazowy wokół pałacu, z pomnikami przyrody: aleja kasztanowców zwyczajnych i lip drobnolistnych, jesiony wyniosłe

3 pkt
3 pkt

3 pkt

3 pkt

 

3 pkt