Odznaka Turystyki Pieszej

23.10.2021r.

zwiedzanie Konina:
- klasycystyczny ratusz z drewnianą wieżą zegarową,

- Słup Koniński, romański słup drogowy z poł.XIIw.,
- Kościół św. Bartłomieja,
- budynek dawnej synagogi,
- dworek Zofii Urbanowskiej
- nadwarciańskie bulwary,
- Stary Rynek z pomnikiem konia,

 

Brzeźno – szlakiem żółtym – rezerwat „Złota Góra”- Złota Góra (191 m n.p.m.) z wieżą widokową – szlakiem niebieskim - Żychlin

 

 

 

 

 

 

 

5 pkt

 

 

8 km

 

Turysta Przyrodnik

23.10.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu k.Konina

- Krajobrazowy Rezerwat Przyrody „Złota Góra”, z wieżą widokową na szczycie

 

- Żychlin: zabytkowy park przypałacowy z pocz. XIX w. z drzewami -pomnikami przyrody m.in. lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe oraz platan klonolistny,
ścieżka dendrologiczna na terenie parku

 

 

5 pkt

5 pkt

 

 

 

5 pkt

 

 

 

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza

Regionalna Odznaka Krajoznawcza

23.10.2021r.

Konin:
- klasycystyczny ratusz z XVIII/XIXw.; fasada z 4 kolumnami doryckimi i trójkątnym tympanonem z herbem miasta, na drewnianej wieży ratuszowej zegar pochodzący z klasztoru cysterskiego w Lądzie

- przed ratuszem pomnik z popiersiem Józefa Piłsudskiego z 2008r, (J.Piłsudski przebywał w Koninie w 1921r.)

- romański słup drogowy z 1151r. postawiony w połowie drogi na szlaku handlowym z Kalisza do Kruszwicy; jest to najstarszy zachowany i opatrzony inskrypcją znak drogowy w Europie, postawiony poza granicami dawnego imperium rzymskiego

-kościół farny pw. św. Bartłomieja z XIV/XV, w architekturze obiektu przeważa styl gotycki; na głównej fasadzie kościoła niewielka baszta ze strzelnicami; w przyporę wmurowany został krzyż pokutny wykonany z piaskowca brzezińskiego

- budynek dawnej synagogi wzniesionej w l. 1825-29 w stylu mauretańsko-bizantyjskim,
z bogato zdobioną fasadą oraz budynek dawnej szkoły talmudycznej z poł. XIXw., odrestaurowane w l. 80-tych XX wieku

- drewniany dworek Zofii Urbanowskiej utrzymany w stylu klasycystycznym, który był własnością pisarki w l.1875-1939 (do śmierci), obecny wygląd po gruntownym remoncie w końcu XXw., obecnie mieści Urząd Stanu Cywilnego,

- krajobrazowy rezerwat przyrody „Złota Góra” utworzony w celu ochrony najwyższego wzniesienia w powiecie konińskim (Złota Góra 191 m npm); drewniana wieża widokowa
z podestem na wysokości 24,5 m nad poziomem gruntu z 2014 r.

Żychlin k.Konina

- pałac Bronikowskich zbudowany w stylu klasycystycznym ok. 1820r., obecnie mieści się tu Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina

- pomnik młodego Fryderyka Chopina odsłonięty w 2010, jego autorem jest Maciej Mielczarek z Łodzi ; kompozytor gościł w tym pałacu w 1829r.

- zabytkowy park przypałacowy z pocz. XIX w. z drzewami -pomnikami przyrody